ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Հանրային հեռուստաընկերությունը նախաձեռնել է  «Հանրայինի դեսպաններ» ծրագիրը, որով նախատեսում օգտագործել իր տեսասփռման  հնարավորությունները սփյուռքահայության շրջանում հայրենաճանաչության, մայրենի լեզվի պահպանման և սերնդեսերունդ փոխանցման համար։

 «Հայաստանում ամենամեծ տեսաարխիվներից մեկը Հանրային հեռուստաընկերության տեսաարխիվն է, որը պարունակում հայրենաճանաչությանը նպաստող, ուսումնական, մանկական, երիտասարդական հաղորդումներ, գեղարվեստական և վավերագրական ֆիլմեր, որոնց տարածումը կխթանի մայրենի լեզվի գործածության ավելացմանը։

Հանրայինի դեսպանները  մեր ներկայացուցիչներն են աշխարհով սփռված հայկական համայնքներում և հաղորդակցվելով  սփյուռքահայ հեռուստադիտողի հետ՝բացահայտելում են նրանց պահանջներն ու ակնկալիքները Հանրային հեռուստաընկերության արտադրանքի վերաբերյալ, հավաքագրելում են  նրանց կարծիքներն ու առաջարկները:

Հանրայինի դեսպանները համագործակցում են տարբեր կրթական կառույցների և կենտրոնների հետ, փոխանցելու են հայալեզու կրթական, դաստիարակչական, գեղարվեստական, վավերագրական, և այլ բովանդակության արտադրանք։