top of page

Մեր մասին

Հանրային հեռուստաընկերությունը նախաձեռնել է  «Հանրայինի դեսպաններ» ծրագիրը, որով նախատեսում  է օգտագործել իր տեսասփռման  հնարավորությունները սփյուռքահայության շրջանում հայրենաճանաչության, մայրենի լեզվի պահպանման և սերնդեսերունդ փոխանցման համար։

«Հայաստանում ամենամեծ տեսաարխիվներից մեկը Հանրային հեռուստաընկերության տեսաարխիվն է, որը պարունակում է  հայրենաճանաչությանը նպաստող, ուսումնական, մանկական, երիտասարդական հաղորդումներ, գեղարվեստական և վավերագրական ֆիլմեր, որոնց տարածումը կխթանի մայրենի լեզվի գործածության ավելացմանը։

Հանրայինի դեսպանները  մեր ներկայացուցիչներն են աշխարհով սփռված հայկական համայնքներում: Հանրայինի դեսպանները   հաղորդակցվելով  սփյուռքահայ հեռուստադիտողի հետ՝բացահայտելու են նրանց պահանջներն ու ակնկալիքները Հանրային հեռուստաընկերության արտադրանքի վերաբերյալ, հավաքագրելու են  նրանց կարծիքներն ու առաջարկները:

Հանրայինի դեսպանները համագործակցելու են տարբեր կրթական կառույցների և կենտրոնների հետ, փոխանցելու են հայալեզու կրթական, դաստիարակչական, գեղարվեստական, վավերագրական, և այլ բովանդակության արտադրանք։

bottom of page