top of page
WhatsApp Image 2022-05-11 at 3.36_edited.jpg

Երան Զեյթունցյան

Մինչ օրս կը պաշտօնավարեմ Հալէպի Հ․Բ․Ը․Միութեան Լ․Ն․Գ․Կիւլպէնկեան վարժարանէն ներս որպէս ԺԱ եւ ԺԲ կարգերու հայերէն լեզուի ուսուցիչ, իսկ երրորդ կարգէն մինչեւ վեցերորդ Հայոց Պատմութիւն։Երիտասարդներուն հայեցի կրթութիւն տալու նպատակով շատ մեծ կարեւորութիւն ունի մեզ համար նաեւ սկաուտական շարժումները, որ լաւագոյն առիթ է հայ երեխան եւ երիտասարդութիւնը հարազատ պահելու իրենց մշակոյթին։  Որովհետեւ կայ շատ էական խնդիր մը, որն է իւրաքանչիւր գաղութի կարիքները լրիւ կը տարբերին։ Իւրաքանչիւրը ունի իր հիմնախնդիրները, հրամայականները եւ մարտահրաւէրները։ Այս բոլորը համադրելը, ի մի բերելը եւ ընդհանուր յայտարար մը գտնել կը կարօտի մեզմէ եւ ձեզմէ շատ ջանք եւ բծախնդրօրէն պատրաստուած ծրագիրներ

bottom of page